Bestyrelse

I henhold til vedtægternes pkt. 9 udgør bestyrelsen 7 personer, hvoraf der vælges et medlem i hver af de i værket 6 forsynede landsbyer. Valget af bestyrelsesmedlem sker blandt de 5 repræsentantskabsmedlemmer som repræsenterer hver by. Det 7. medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune så længe kommunen har en garantiforpligtelse i værket.

Arbejdet i bestyrelsen styres overordnet af en forretningsorden som er godkendt af værkets repræsentantskab.

Formand

Poul Kristensen
Rødebro, Frøslev
Tlf. nr. 5134 2533

Næstformand

Torben Johnsen
Vindbakken 14
Redsted

Kasserer

Niels Peter Ravnborg
Trehøjevej 14
Ø Hvidbjerg

Sekretær

Vagn Nielsen
Skolesvinget 7
Ørding

Bestyrelsesmedlem

Peder Futterup
Sportsvej 4
Ø Assels

Bestyrelsesmedlem

Jens Bruhn
Næssundvej 463
Karby

Udpeget af kommunalbestyrelsen

 

 Uffe Korsgaard