Priser

Se de aktuelle priser her.

Tarif for varmeåret 2017/2018

Tarif for varmeåret 2016/2017

Tarif for varmeåret 2015/2016

Den faste M2 afgift hos storforbrugerne opkræves som bolig areal jf. BBR-registret, erhvervs areal, og idræts areal.

Forbrugere beliggende yderst på ledningsnettet kan efter ansøgning få nedslag med 50% i deres M3 afgift under forudsætning af at de har en lav fremløbstemperatur og dermed en dårlig afkøling

Forbrugsafgifterne og den faste afgift betales over 4 rater. Årsafregningen udsendes inden udgangen af september måned. Der foretages aflæsning af målere ca. 1 juni, herunder også fjernaflæsning.

Ved gentagne ( min. 2 ) uerholdelighed fra ejendomme foretages en vurdering af forbrugeren hvorefter der evt. opkræves depositum, svarende til 1 aconto-rate.

Nye tilslutninger :
Tilslutningsafgiften udgør kr. 18000 som inkluderer max 20 m stikledning og energimåler. Herudover betaler grundejeren for konvertering til eget system, herunder vandvarmer varmeveksler m.m. Udover de 20 m stikledning betales kr. 562,50 pr. lb. meter

Ved nyudstykning opkræves byggemodningsbidrag. 

Herudover opkræves der en rente svarende til nationalbankens udlånsrente + 7 % pro anno på restancer.

Alle ovenstående beløb er inkl. 25 % moms, bortset fra gebyrer som er momsfritaget.

Priserne er godkendt på repræsentantskabsmødet den 1. juni 2017.